Frankrijk wil een belasting van 5 euro per item gaan invoeren op fast fashion

Frankrijk wil een belasting van 5 euro per item gaan invoeren op fast fashion

Is dit een grote doorbraak voor de duurzame kledingindustrie?

In een opmerkelijke poging om de negatieve impact van fast fashion op het milieu aan te pakken, heeft Frankrijk een innovatieve belastingmaatregel ingevoerd. Met een toeslag van 5 euro op elk fast fashion artikel wil het land de industrie stimuleren om duurzamer te opereren. Deze maatregel, voorgesteld door parlementslid Antoine Vermorel Marques en ondersteund door de Horizons Group, markeert een belangrijke stap in de strijd tegen de ecologische en sociale problemen veroorzaakt door de fast fashion sector.

De Strijd Tegen Fast Fashion

Fast fashion, bekend om zijn snelle productieprocessen en goedkope artikelen, heeft geleid tot aanzienlijke milieuvervuiling en wordt bekritiseerd voor onethische arbeidspraktijken. Onderzoek door organisaties zoals Greenpeace Duitsland heeft ernstige chemische veiligheidsschendingen binnen de productieketens aan het licht gebracht, wat de noodzaak voor meer transparantie en verantwoordelijkheid benadrukt voor kledingbedrijven.

De nieuwe Franse belasting

De belasting van 5 euro op fast fashion artikelen is bedacht om consumenten bewuster te maken van de verborgen kosten van goedkope mode en om de industrie aan te moedigen tot duurzamere praktijken. “Deze belasting is niet alleen een financiële maatregel, maar ook een symbolische stap naar het erkennen van de ware kosten van fast fashion,” merkt Niki de Schryver, oprichter en CEO van Cosh!, op. Cosh! is een organisatie die zich inzet voor duurzame mode en lokale economieën.

Verder benadrukt de belasting het belang van lokale productie boven overzeese productieketens, in lijn met de doelstellingen voor een duurzamere en ethisch verantwoorde mode-industrie. Het benadrukt ook de noodzaak voor strengere wetgeving, zoals de Corporate Sustainable Due Diligence Directive (CSDD), die bedrijven verplicht verantwoordelijkheid te nemen voor hun ecologische en sociale impact.

Kritische reflectie en mogelijke gevolgen

Hoewel de belasting wordt geprezen als een positieve ontwikkeling, zijn er zorgen dat het niet voldoende zal zijn om de diepgewortelde problemen binnen de fast fashion industrie aan te pakken. “Een belasting van 5 euro is een begin, maar het zal niet genoeg zijn om de industrie fundamenteel te veranderen,” zegt de Schryver. “We moeten ons richten op de productie en niet alleen op de consumptie.”

Deze nieuwe belasting kan ook onbedoelde gevolgen hebben, zoals het bevestigen van de status-quo voor grote fast fashion bedrijven, die de kosten mogelijk simpelweg doorberekenen aan de consument. Daarom roept Cosh! op tot een meer alomvattende aanpak, inclusief sancties voor producten die niet aan de normen voldoen en het bevorderen van lokale vakmanschap.

Een stap voorwaarts

De invoering van de belasting in Frankrijk is een belangrijke stap in de richting van een duurzamere mode-industrie. Het initieert een noodzakelijke dialoog over de impact van fast fashion en de rol van wetgeving in het bevorderen van duurzaamheid. “Dit is slechts het begin van een lange reis,” concludeert de Schryver. “Een gezamenlijke inspanning van consumenten, merken en beleidsmakers is essentieel om duurzaamheid te integreren in elke beslissing binnen de mode-industrie.”

“Deze belasting is een mooi begin voor een duurzamere industrie, maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat iedereen nu heel veel slow fashion artikelen gaat kopen. Ondanks dat de omstandigheden een stuk beter zijn, blijft kleding een grote vervuiler en moet er om echt impact te maken gewoon minder kleding gekocht worden.” zegt Emiel van Morgenbinnen

Met de invoering van deze belasting zet Frankrijk een moedige stap voorwaarts en biedt het een model dat, indien gevolgd door andere Europese landen, de mode-industrie aanzienlijk kan veranderen richting duurzaamheid.

Bron: Fashionunited

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *